AnaSaife » Java hakkında ödevler ve örnek sorular

Java hakkında ödevler ve örnek sorular

javaFırat Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde salı ve cuma günleri olan java dersimizde hocamızın bize verdiği ödevleri burada paylaşacağım.


Soru: Klavyeden girilen 6 rakamı büyükten küçüğe doğru bubble-sort algoritmasıyla sıralayan program.
cevap:

package proje; // 25.11.2009
import java.util.Scanner;
public class tyfn {
  public void siralama() {
    Scanner y=new Scanner(System.in);
    int x=y.nextInt(),temp;
    int dizi[]=new int[x];    
    for(int i=0;idizi[j]) {
          temp=dizi[i];
          dizi[i]=dizi[j];
          dizi[j]=temp;
        }
      }
    }
    for(int i=0;i

Soru: Verilen 2 diziyi birbiri içinde aynı olan elemanlarını arayan ve varsa sonucu çağırıldığı metoda geri döndüren program.
Cevap:

package proje; // 25.11.2009
import java.util.Scanner;
public class tyfn {
  public void arama() {
    Scanner gir=new Scanner(System.in);
    int y=gir.nextInt(),sayi;
    int fdizi[]=new int[y];
    int sdizi[]=new int[y];
    for(int i=0;i

Soru:Klavyeden girilen 3 haneli bir sayının türkçe ifadesini ekrana yazan program:
Cevap:

package proje; //27.12.2009
import java.util.Scanner;
public class Main {
  public void oku() {
    Scanner x=new Scanner(System.in);
    int sayi=x.nextInt();
    int yuzler=sayi/100;
    int onlar=(sayi-yuzler*100)/10;
    int birler=(sayi-yuzler*100)-(onlar*10);
    switch(yuzler) {
      case 1: System.out.print("yüz"); break;
      case 2: System.out.print("ikiyüz"); break;
      case 3: System.out.print("üçyüz"); break;
      case 4: System.out.print("dörtyüz"); break;
      case 5: System.out.print("beşyüz"); break;
      case 6: System.out.print("altıyüz"); break;
      case 7: System.out.print("yediyüz"); break;
      case 8: System.out.print("sekizyüz"); break;
      case 9: System.out.print("dokuzyüz"); break;
      default: break;
    }
    switch(onlar) {
      case 1: System.out.print("on"); break;
      case 2: System.out.print("yirmi"); break;
      case 3: System.out.print("otuz"); break;
      case 4: System.out.print("kırk"); break;
      case 5: System.out.print("elli"); break;
      case 6: System.out.print("altmış"); break;
      case 7: System.out.print("yetmiş"); break;
      case 8: System.out.print("seksen"); break;
      case 9: System.out.print("doksan"); break;
      default: break;
    }
    switch(birler) {
      case 1: System.out.println("bir"); break;
      case 2: System.out.println("iki"); break;
      case 3: System.out.println("üç"); break;
      case 4: System.out.println("dört"); break;
      case 5: System.out.println("beş"); break;
      case 6: System.out.println("altı"); break;
      case 7: System.out.println("yedi"); break;
      case 8: System.out.println("sekiz"); break;
      case 9: System.out.println("dokuz"); break;
      default: break;
    }
  }
  public static void main(String[] args) {
    Main y=new Main();
    y.oku();
  }
}

Soru: Klavyeden girilen sayının asal olup olmadığını kontrol eden program:
Cevap:

package proje; // 4.06.2010
import java.util.Scanner;
public class AsalBul {
  public static void asalmi(int sayi){
    int say=0;
    for (int i=2;i

2 comments

 1. hasan says:

  hocam ekrandan girilen sayının 5 ve 5’in katlarını yazan java prog.yapınız sorusuna bi el atarmısınız

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.