Java hakkında ödevler ve örnek sorular

javaFırat Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde salı ve cuma günleri olan java dersimizde hocamızın bize verdiği ödevleri burada paylaşacağım.


Soru: Klavyeden girilen 6 rakamı büyükten küçüğe doğru bubble-sort algoritmasıyla sıralayan program.
cevap:

package proje; // 25.11.2009
import java.util.Scanner;
public class tyfn {
  public void siralama() {
    Scanner y=new Scanner(System.in);
    int x=y.nextInt(),temp;
    int dizi[]=new int[x];    
    for(int i=0;idizi[j]) {
          temp=dizi[i];
          dizi[i]=dizi[j];
          dizi[j]=temp;
        }
      }
    }
    for(int i=0;i

Soru: Verilen 2 diziyi birbiri içinde aynı olan elemanlarını arayan ve varsa sonucu çağırıldığı metoda geri döndüren program.
Cevap:

package proje; // 25.11.2009
import java.util.Scanner;
public class tyfn {
  public void arama() {
    Scanner gir=new Scanner(System.in);
    int y=gir.nextInt(),sayi;
    int fdizi[]=new int[y];
    int sdizi[]=new int[y];
    for(int i=0;i

Soru:Klavyeden girilen 3 haneli bir sayının türkçe ifadesini ekrana yazan program:
Cevap:

package proje; //27.12.2009
import java.util.Scanner;
public class Main {
  public void oku() {
    Scanner x=new Scanner(System.in);
    int sayi=x.nextInt();
    int yuzler=sayi/100;
    int onlar=(sayi-yuzler*100)/10;
    int birler=(sayi-yuzler*100)-(onlar*10);
    switch(yuzler) {
      case 1: System.out.print("yüz"); break;
      case 2: System.out.print("ikiyüz"); break;
      case 3: System.out.print("üçyüz"); break;
      case 4: System.out.print("dörtyüz"); break;
      case 5: System.out.print("beşyüz"); break;
      case 6: System.out.print("altıyüz"); break;
      case 7: System.out.print("yediyüz"); break;
      case 8: System.out.print("sekizyüz"); break;
      case 9: System.out.print("dokuzyüz"); break;
      default: break;
    }
    switch(onlar) {
      case 1: System.out.print("on"); break;
      case 2: System.out.print("yirmi"); break;
      case 3: System.out.print("otuz"); break;
      case 4: System.out.print("kırk"); break;
      case 5: System.out.print("elli"); break;
      case 6: System.out.print("altmış"); break;
      case 7: System.out.print("yetmiş"); break;
      case 8: System.out.print("seksen"); break;
      case 9: System.out.print("doksan"); break;
      default: break;
    }
    switch(birler) {
      case 1: System.out.println("bir"); break;
      case 2: System.out.println("iki"); break;
      case 3: System.out.println("üç"); break;
      case 4: System.out.println("dört"); break;
      case 5: System.out.println("beş"); break;
      case 6: System.out.println("altı"); break;
      case 7: System.out.println("yedi"); break;
      case 8: System.out.println("sekiz"); break;
      case 9: System.out.println("dokuz"); break;
      default: break;
    }
  }
  public static void main(String[] args) {
    Main y=new Main();
    y.oku();
  }
}

Soru: Klavyeden girilen sayının asal olup olmadığını kontrol eden program:
Cevap:

package proje; // 4.06.2010
import java.util.Scanner;
public class AsalBul {
  public static void asalmi(int sayi){
    int say=0;
    for (int i=2;i
		

2 thoughts on “Java hakkında ödevler ve örnek sorular”

 1. hocam ekrandan girilen sayının 5 ve 5’in katlarını yazan java prog.yapınız sorusuna bi el atarmısınız

  Reply

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.